Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva schválilo na svém jednání dne 18.12.2018 termín konání Shromáždění delegátů, a to dne 06.06.2019 od 16:00. Pozvánka spolu s programem bude zaslána v předstihu.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva