Dotazník spokojenosti klienta s OSBD

Vážení členové a klienti,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného stručného dotazníku spokojenosti klientů družstva se službami zajišťovanými OSBD Liberec. Vyhodnocení Vašeho pohledu nám velmi pomáhá v zefektivňování činnosti družstva, při zlepšování řízení jednotlivých činností či procesů a poskytovaných služeb. Výsledná zjištění promítáme i do koncepce rozvoje družstva a získávání informací z Vaší strany je tak nezbytným předpokladem pro budoucí uspokojování Vašich potřeb.

Děkujeme Vám předem za Vaše názory a připomínky a těšíme se na další spolupráci.

Za OSBD Liberec
Michal Hnyk – místopředseda představenstva

 

Vyplnění dotazníku není povinné. OSBD Liberec se zavazuje chránit Vámi uvedené údaje a neposkytovat je žádné třetí osobě!

Dotazník můžete vyplnit online, nebo si jej stáhnout zde.

Hodnocení (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

8) Jak byste je charakterizovali?

9) Jak hodnotíte práci jednotlivých úseků družstva?

10) Jak hodnotíte komunikaci a vystupování představitelů a zaměstnanců družstva?